ឧបករណ៍បញ្ជូនអុបទិក 1310nm

  • 1310nm Fiber Optical Transmitter (ZTX1310)

    ឧបករណ៍បញ្ជូនអុបទិក 1310nm (ZTX1310)

    ឧបករណ៍បញ្ជូនអុបទិក ZTX1310 ស៊េរី 1310nm គឺជាប្រភេទឧបករណ៍បញ្ជូនអុបទិកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងមុខងារ AGC ។ កម្ពស់នៃឧបករណ៍បញ្ជូនគឺ IU វាអាចត្រូវបានម៉ោននៅលើស៊ុម 19 "យ៉ាងងាយស្រួល។


ទុកសាររបស់អ្នក។